Datum eindtoets wordt verplaatst

juni 22, 2019 Uit Door edward

hoofdstuk 1.5

 

Datum eindadvies gaat verschuiven

 
De datum dat leerlingen van groep acht van hun basisschool advies krijgen over welke middelbare school ze aankunnen, gaat verschuiven naar later in het jaar. De eindtoets die ze moeten maken wordt juist naar voren gehaald.
Minister Slob (Onderwijs) zal dit volgens bronnen binnenkort bekend maken.
Nu krijgen leerlingen uit groep acht in februari van hun school te horen of ze naar het vmbo, mavo, havo of vwo kunnen. In april of mei doen ze pas hun eindtoets, de vroegere Cito-toets, waaruit eveneens een schoolniveau rolt. Alleen als de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies moet de school het eerdere middelbare schooladvies heroverwegen.
De Tweede Kamer wil het huidige systeem op de schop nemen. Daarvoor worden twee redenen aangedragen.

 

Eindtoetstrainingen

 
Omdat er nu nog maanden tijd zit tussen het schooladvies en de eindtoets worden leerlingen door hun ouders steeds vaker naar eindtoetstrainingen gestuurd als het schooladvies tegenvalt. Niet alle ouders kunnen dat betalen. Het zou dus kansenongelijkheid in de hand werken.
 

Te weinig tijd tussen eindtoets en moment van inschrijven VO

 
Op de tweede plaats zou er te weinig tijd zitten tussen de eindtoets en het moment van inschrijven op de middelbare school. Als het schooladvies namelijk nog wordt aangepast en leerlingen zich bij een andere school mogen inschrijven, hebben middelbare scholen te weinig tijd om hun zaken zoals de klassengrootte nog aan te passen. Leerlingen kunnen dan alleen nog op de minst populaire scholen terecht.
Om de twee problemen te kunnen tackelen, worden het schooladvies en de eindtoets dus naar elkaar toegehaald, weten ingewijden.
Het schooladvies wordt tussen februari en 1 maart gegeven. Ongeveer half maart volgt dan de eindtoets.


Mijn persoonlijke mening:

Wat ik ook merk is dat de interesse in de eindtoets afneemt als de leerlingen al zijn ingeschreven op een school. Waarom zou ik dan nog mijn best doen, ik ben toch al aangenomen. Dit geldt met name voor de leerlingen die VWO uitstromen, zij kunnen geen ander advies meer krijgen. Wat vinden jullie, dus een goede zaak om dit dichterbij elkaar te brengen?