Groepsvorming vanaf dag 1

september 8, 2019 Uit Door edward

In deze nieuwe blog van schoolleider.nl aandacht voor de groepsvormingsfasen. Bruce Tuckman ontwikkelde een theorie over ‘hoe mensen een groep worden’. Hieronder staan de 5 fasen kort beschreven.

Fase 1: Oriënteren (Forming)

Leerlingen kijken nog de kat uit de boom in deze eerste fase. Daarbij vergelijken ze zichzelf met de groep: hoe kleed, gedraag en praat ik ten opzichte van de rest? Deze fase duurt vrij kort, zo’n twee weken. In deze fase ligt een belangrijke kans voor jou als leraar, want jouw leerlingen zijn nog aan het aftasten en onzeker. Als leraar kun je hier uitstralen: wij gaan ervoor zorgen dat we een leuke groep worden! Regels zijn nog niet bepaald door de groep zelf, dus kun jij als leraar in deze fase nog veel invloed uitoefenen en je stempel drukken op de groepsvorming.

Fase 2: Presenteren (Storming)

Dit is de fase waarin het wat onrustiger wordt. De leerlingen kijken hoe de groep op hen reageert. De rangorde en hiërarchie worden bepaald.

Fase 3: Normeren (Norming)

Als de eerste twee fasen goed doorlopen zijn, zullen in de derde fase de grenzen en regels helder zijn. De leerlingen weten zich binnen deze kaders te bewegen.

Fase 4: Presteren (Performing)

Heeft de groep de eerste drie fasen goed doorlopen? Dan breekt er een periode aan waarin een goed werkklimaat heerst. Je ziet dat de leerlingen willen leren en aandacht hebben voor de ander. De leerlingen zijn gericht op samenwerking.

Fase 5: Evalueren (Adjourning, Transforming and Mourning)

In deze laatste fase zal de groep, mits de leerlingen een positieve groep vormen, het jaar leuk met elkaar willen afsluiten. Er worden manieren gezocht om met elkaar contact te houden.

groepsvorming_tuckman_schoolleidernl