Gesprekstechnieken

september 12, 2019 Uit Door edward

Afgelopen week volgde ik in Amersfoort de training voor Interim schoolleider via AVS (Algemene Vereniging Schoolleider) o.l.v. Tom Roetert. In de ochtend hebben wij gesproken over gesprekstechnieken. Fijn om de theorie op te frissen. In de middag hebben wij met een trainingsacteur gesprekstechnieken geoefend. Nu richten wij ons in het avondprogramma op coaching.

Gesprekstechnieken

gesprekstechnieken schoolleidernl

Tips:

Laat OMA thuis, Laat Oordelen, Meningen, Aannames en ongevraagde adviezen achterwege
Neem ANNA mee, Altijd Navragen, Nooit aannemen
Smeer NIVEA, Nooit invullen voor een ander
Wees een OEN, Open, Eerlijk en Nieuwsgierig
Maak je niet DIK, Denk in kwaliteiten
Ik zeg geen NEE, weet alleen nog niet hoe ik ja kan zeggen
Geef LSD, luisteren, samenvatten, doorvragen

Meer interessante literatuur over gesprekstechnieken vind je hier.

Coaching

In de avond hebben wij training gehad over coaching. Daarbij kregen wij het boek “De kunst van het coachen” uitgedeeld, inmiddels al doorgenomen en is een handzaam boek over gesprekstechnieken en coaching.

De kunst van het coachen

Dit boek gaat over coachen en coachingsgesprekken. Leiders in organisaties hebben behoefte aan gerichte informatie om op een praktische wijze te kunnen coachen. Zij vragen om handreikingen om zich de belangrijkste vaardigheden voor het coachen en het voeren van coachingsgesprekken eigen te maken. ‘De kunst van het coachen’ verdiept stapsgewijs het inzicht in het coachen van medewerkers. Richtlijnen helpen bij het verder ontwikkelen van de bekwaamheid en het zelfsturend vermogen van beginnende tot en met zelfsturende medewerkers. Voorbeelden bieden de mogelijkheid de competentie in het voeren van coachingsgesprekken te verbeteren.

Dit boek biedt richtlijnen en voorbeelden over:

Ontwikkelingen en voorwaarden die het coachen beïnvloeden

Competenties, vaardigheden en concepten voor het coachen

Coachen van medewerkers op hun weg naar zelfsturing

Coachen on the job voor managers en leidinggevenden

Coachingsleergesprekken als middel voor coachen off the job

Aandachtspunten voor het coachen in bijzondere situaties.

Het is bestemd voor leidinggevenden, managers en medewerkers en voor opleiders, personeelsbegeleiders en docenten die in de praktijk op enigerlei wijze betrokken zijn bij het coachen en ontwikkelen van mensen.