Teamcoaching

september 15, 2019 Uit Door edward

Vrijdag 13 september een training over teamcoaching door Ger van Drunen. Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. In deze blogpost enkele hoogtepunten uit deze training teamcoaching, mooie inzichten van vandaag. Wij kregen vandaag het voor mij bekende boek “de 5 frustraties van teamwork” van Patrick Lencioni, de basis voor de training van vandaag.

In ‘De vijf frustraties van teamwork’ legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan de hand van deze parabel, waarin Catherine Peterson als ceo een team moet leiden dat onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie, gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken. Lencioni laat middels dit verhaal zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe u ze achter u kunt laten. Vervolgens werkt hij het onderliggende model uit. Een boek met een krachtige boodschap voor iedereen die in of met teams werkt.

Vertrouwen – teamcoaching

Met behulp van beelden van de acrobaten Alya Titarenko and Gael Ouisse (Cirque du Soleil) wordt duidelijk gemaakt waarom vertrouwen zo waardevol is. Waarom is zo veel van wat we doen (in ons werk, maar ook privé) gebaseerd op wantrouwen en controle? Het is zo veel eenvoudiger en prettiger om vanuit vertrouwen te werken. Wie vertrouw jij en hoe laat jij dát groeien?

Kwetsbaarheid – teamcoaching

Brené Brown bestudeert menselijke verbindingen — ons vermogen tot inleving, erbij horen, liefde. In een scherpe, grappige lezing op TEDxHouston deelt ze een diep inzicht vanuit haar onderzoek dat haar op een persoonlijke queeste zette om zowel zichzelf te kennen als de mensheid te begrijpen.

Voor vertrouwen moet jij je kwetsbaar durven opstellen. – Bréne Brown

Conflicthantering – teamcoaching

Van confrontatie naar probleemoplossing.

Tijdens de middag hebben wij gesproken over conflicthantering. Dit deden wij aan de hand van onderstaande oefening:

NLP Oefening: de drie waarnemingsposities

Wanneer je graag meer inzicht of informatie wilt over jezelf en de ander kun je heel goed gebruik maken van de waarnemingsposities. Deze methode geeft drie mogelijke perspectieven van waaruit iemand kan waarnemen in de interactie met zichzelf en anderen. Door vanuit de verschillende posities naar een situatie te kijken, te luisteren en te ervaren kun je dingen ontdekken die je je daarvoor niet bewust was.

De ‘waarnemingsposities’ kent als basis 3 posities:
• De eerste positie, ik
• De tweede positie, de ander
• De derde positie, de observator (meta).

Je associeert steeds volledig met één van de waarnemingsposities. In de eerste positie denk, voel, doe, zie, hoor, ruik en proef je vanuit jezelf. In de tweede positie denk, voel, doe, zie, hoor, ruik en proef je alsof je volledig de ander bent. Je wordt a.h.w. even de ander, je leeft je volledig in in de ander. De derde positie is die van de onafhankelijke buitenstaander, de objectieve waarnemer/toeschouwer die op geen enkele manier persoonlijk bij die situatie betrokken is.

de drie waarnemingsposities
Bron: https://www.nlp-groningen.com/nlp-oefening-herkaderen-de-drie-waarnemingsposities/
Simon Sinek heeft een eenvoudig maar krachtig model om te komen tot inspirerend leiderschap dat begint met een ‘gouden cirkel’ en de vraag “Waarom?”. Zijn voorbeelden bevatten Apple, Martin Luther King en de Wright Brothers — en als tegenhanger Tivo, dat (tot een recente overwinning in de rechtbank die de waarde van de aandelen verdrievoudigde) leek te worstelen.

Ik kijk terug op een inspirerende tweedaagse over gesprekstechnieken en teamcoaching. Mooie groep/trainers, waar ik veel van heb geleerd. In mijn eerdere blog bespreek ik de gespreks-/coachtechnieken die wij hebben geoefend aan de hand van het boek “de kunst van het coachen

Kunst van het coachen