Primair onderwijs vaart financieel steeds scherper aan de wind

september 19, 2019 Uit Door edward

Primair onderwijs vaart financieel steeds scherper aan de windSchoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs hebben in 2018 vrijwel al het geld dat zij ontvingen ook daadwerkelijk ingezet voor het onderwijs. Daarmee neemt de vermogenspositie in de sector niet toe. Prognoses laten bovendien zien dat de vermogens de komende jaren meer zullen afnemen dan eerder begroot. De PO-Raad constateert dat schoolbesturen minder voorzichtig zijn gaan begroten, om middelen maximaal in te zetten voor het onderwijs.
Bron: PO RAAD