OCW publiceert definitieve regeling bekostiging 2018/2019

september 26, 2019 Uit Door edward

OCW publiceert definitieve regeling bekostiging 2018/2019De bekostiging van onderwijzend personeel in het primair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 is toegenomen met 4,662% ten opzichte van de definitief vastgestelde personele bekostiging 2017-2018. De bedragen voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding zijn ten opzichte van 2017/2018 gestegen met 3,124%. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde definitieve regeling bekostiging personeel 2018-2019.
Bron: PO RAAD