Behoeftepeiling gezamenlijk inkopen van leermiddelen

september 27, 2019 Uit Door edward

Behoeftepeiling gezamenlijk inkopen van leermiddelenSIVON inventariseert of scholen behoefte hebben aan het gezamenlijk inkopen van leermiddelen. Op basis van de uitkomsten van deze peiling bekijkt SIVON of er voldoende animo is om gezamenlijk leermiddelen in te kopen en hoe we dat kunnen doen.
Bron: PO RAAD