Veranderingen eindtoets en schooladvies PO-VO

september 29, 2019 Uit Door edward

In deze blog bekijk ik het infographic van de PO-Raad waar het gaat over een pleidooi voor minister Arie Slob met betrekking tot de veranderingen van de eindtoets/schooladvies PO-VO. Zo staan wij stil bij de kern van de infographic namelijk van eindtoets naar doorstroomtoets en een leven lang ontwikkelen.

Van eindtoets naar doorstroomtoets.

Slob: ‘Van eindtoets naar doorstroomtoets

Doorstroomtoets

Daarnaast zijn er diverse andere ontwikkelingen rondom de eindtoets waar scholen en leerlingen mee te maken krijgen. Al eerder kondigde minister Slob dat hij van de eindtoets een doorstroomtoets wil maken. De eindtoets en het schooladvies moeten daarmee minder bepalend worden in de verdere schoolloopbaan van een kind. Door de toets een beperkte rol te laten hebben bij de overgang naar de middelbare school, weinig tijd tussen toets en advies te laten voor toetstrainingen én het in het voortgezet onderwijs vervolgens makkelijker te maken om van niveau te wisselen, krijgen kinderen meer mogelijkheden zich te ontwikkelen, zo is de gedachte. Bovendien zou dit zorgen voor meer kansengelijkheid. 

Voor de kortere termijn, blijft het schooladvies leidend en blijft de eindtoets als second opinion behouden. Beide zullen wel korter op elkaar gaan volgen en alle leerlingen van groep 8 moeten zich tegelijkertijd, rond 1 mei, inschrijven op een middelbare school. Naar verwachting wordt deze werkwijze over drie jaar van kracht, vanaf schooljaar 2022/2023. Op hoofdlijnen komen deze plannen overeen met het pleidooi van de PO-Raad. Ook zij wil minder druk op de eindtoets, een leidend schooladvies en een einde aan de vroegselectie van kinderen. Om de kansengelijkheid te vergroten, stelt de PO-Raad voor de eindtoets onderdeel te maken van het schooladvies. Zoals een röntgenfoto een arts helpt een diagnose te stellen, zo wordt de eindtoets een objectief gegeven dat het professionele oordeel van de school mede kan staven. Dit verstevigt het schooladvies. Deze visie wordt door vele partijen uit het veld onderschreven. Bron: PO-RAAD

Eerdere post rondom de eindtoets: