Doe mee aan besturenonderzoek passend onderwijs

september 30, 2019 Uit Door edward

Doe mee aan besturenonderzoek passend onderwijsSchoolbesturen vormen een belangrijke schakel binnen passend onderwijs; om te kunnen komen tot een goede evaluatie van dit stelsel is hun input dan ook cruciaal. In dit kader zet het ministerie van OCW – dat momenteel een evaluatieprogramma passend onderwijs uitvoert – dit najaar een groot onderzoek uit onder schoolbesturen, waarbij hun perspectief op passend onderwijs in kaart wordt gebracht. Alle schoolbesturen wordt gevraagd hierover een online enquête in te vullen.
Bron: PO RAAD