Dag van de duurzaamheid: van games tot innovatieplatform

oktober 10, 2019 Uit Door edward

Dag van de duurzaamheid: van games tot innovatieplatformDuizenden leerlingen worden vandaag voorgelezen over duurzaamheid, spelen duurzaamheidsgames en nemen deel aan speciale activiteiten. Ondertussen proberen schoolbesturen duurzaamheid een plek te geven in hun huisvestingsplannen. En op sectorniveau wordt gewerkt aan een Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. 
Bron: PO RAAD