Petrusschool verbeterteam ouderbetrokkenheid gestart

oktober 12, 2019 Uit Door edward
Petrusschool verbeterteam

Gisteren (vrijdag 11 oktober) is het Petrus verbeterteam gestart. Ouders en leerkrachten zitten in dit verbeterteam, iedere twee weken gaan zij in gesprek met ouders/verzorgers van mijn school. Zij staan met deze banner in de hal van mijn school op verschillende dagen in de week, zodat alle ouders/verzorgers een keer in de gelegenheid zijn om te komen.Zij houden in een logboek bij welke tip/top zij hebben gekregen. Vervolgens zetten zij acties n.a.v. de tips uit in de school en delen de complimenten in de school. Daarna zorgen zij voor een terugkoppeling naar degene die de tip/top heeft aangeleverd. Zo werken wij samen met ouders aan de verdere ontwikkeling van onze school.

Boek Ouderbetrokkenheid 3.0
Ons traject is gestart door Peter de Vries, de schrijver van dit boek!

Verbeterteam onderdeel van ouderbetrokkenheid 3.0

Vorig schooljaar zijn wij via CPS gestart met de training ouderbetrokkenheid 3.0. In een gezamenlijke bijeenkomst van ouders en team hebben wij daarna een regieteam ouderbetrokkenheid samengesteld met ouders en teamleden. Het regieteam ouderbetrokkenheid is op basis van de tien criteria van ouderbetrokkenheid aan de slag gegaan om ouderbetrokkenheid binnen de Petrusschool verder te ontwikkelen.

De tien criteria van ouderbetrokkenheid:

Criteria Ouderbetrokkenheid 3.0

  1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
  2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
  3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
  4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
  5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.
  6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
  7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
  8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.
  9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken contactmomenten. Daarbij is helder voor school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht wordt en waarom.
  10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.

Bron: Deze tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn gebaseerd op de zes standaarden van PTA (Parent Teacher Association), www.pta.org. Versie 27 maart 2015 © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Lees ook mijn blog van vorige week!