Binden & Boeien

oktober 20, 2019 Uit Door edward

In deze blog schrijf ik over een bijeenkomst m.b.t. het lerarentekort, vervolgens beschrijf ik het ambitiegesprek dat ik jaarlijks voer met de medewerkers van de Petrusschool.

Bijeenkomst Lerarentekort = Binden & Boeien

Na enkele minuten waren wij het erover eens dat het woord “lerarentekort” niet gaat zorgen voor een aantrekkende werking voor ons onderwijs. Kernwoorden tijdens dit overleg waren binden en boeien. Je kunt zorgen voor een goede werving/goede PR, daarnaast is het van belang dat je ook het huidige team blijvend weet te boeien.

Binden en Boeien: Ambitiegesprek

Op de Petrusschool voer ik jaarlijks een ambitiegesprek. Dit is een soort Benen Op Tafel overleg. Wij kijken dan terug naar de ontwikkeling van de medewerker en naar het welzijn van de medewerker in onze school. Daarna bespreken wij wat een volgende stap kan zijn in zijn/haar ontwikkeling. Mooi om te zien hoe onze medewerkers continu bezig zijn met het verder brengen van de Petrusschool, maar ook zeker van zichzelf.

Gesprek minister Slob en premier Rutte

In de media is deze week gesproken over het overleg met minister Slob en premier Rutte over het lerarentekort.

De PO-Raad, VO-raad en vakbonden hebben woensdagmiddag 16 oktober een goed, inhoudelijk overleg gehad met minister-president Rutte en minister Slob. Onderwerp van gesprek waren de forse en groeiende personeelstekorten in het primair en voortgezet onderwijs en de hoge werkdruk.

In het overleg hebben sociale partners nogmaals de urgentie van de problematiek toegelicht. ,,Het is niet dagelijks dat de minister-president en het funderend onderwijs met elkaar in gesprek gaan. Dit toont aan hoe hoog de nood is en dat de urgentie van de personeelstekorten en de te hoge werkdruk ook door het kabinet wordt erkend als maatschappelijk probleem’’, aldus Rinda den Besten en Paul Rosenmöller, voorzitter van de PO-Raad respectievelijk VO-raad.

PO-Raad, VO-raad en bonden vroegen voor de zomer om een noodpakket voor het funderend onderwijs in de vorm van een totale investering van 423,5 miljoen euro. Met dat geld kan serieus werk worden gemaakt van de nijpende personeelstekorten en hoge werkdruk. Minister Slob wees het gevraagde noodpakket af. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen afgelopen september bood premier Rutte een opening voor extra investeringen. De sociale partners deden daarom een dringend beroep op de premier tot een gesprek.

In dat gesprek hebben sociale partners met de premier en minister de breedte van de problematiek en verschillende oplossingsmogelijkheden daarvoor verkend. Over wat dit concreet voor het onderwijs betekent, volgt eind oktober nader overleg.

Bron: https://www.vo-raad.nl/nieuws/premier-rutte-en-sociale-partners-hebben-goed-gesprek-over-problemen-onderwijs
Torrentje Mark Rutte gesprek
Premier Mark Rutte en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) na afloop van het gesprek met de onderwijssector © ANP/Lex van Lieshout

Lees ook mijn blog van vorige week over ouderbetrokkenheid.