Inspectie doet onderzoek naar burgerschapsonderwijs

oktober 21, 2019 Uit Door edward

Inspectie doet onderzoek naar burgerschapsonderwijsDe Inspectie van het Onderwijs voert op verzoek van minister Arie Slob (Onderwijs) een thematisch onderzoek uit naar burgerschapsonderwijs. Ze wil onderzoeken hoe scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht en in hoeverre dit strookt met democratische basiswaarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid (bijvoorbeeld op het gebied van seksuele diversiteit), autonomie en het afwijzen van discriminatie.
Bron: PO RAAD