Géén wijziging in opbouw voorziening groot onderhoud voor jaarverslag 2020

oktober 31, 2019 Uit Door edward

Géén wijziging in opbouw voorziening groot onderhoud voor jaarverslag 2020Schoolbesturen mogen ook over 2020 de voorziening groot onderhoud op de zelfde wijze opbouwen zoals zij dat in voorgaande jaren hebben gedaan. Op verzoek van OCW en de Raad voor de Jaarverslaggeving is een werkgroep ingesteld die een advies zal uitbrengen. In de loop van 2020 zal duidelijk worden op welk wijze deze voorziening in de toekomst moet worden opgebouwd….
Bron: PO RAAD