Hoe kunnen schoolbesturen en bibliotheken beter samenwerken?

november 15, 2019 Uit Door edward

Hoe kunnen schoolbesturen en bibliotheken beter samenwerken?De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen gaat achteruit, schreven de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad afgelopen zomer in hun advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Scholen en bibliotheken werken op veel plekken al intensief samen, bijvoorbeeld door het inrichten van bibliotheken op scholen. Maar hoe kun je als schoolbestuur een strategische samenwerking aangaan met een bibliotheek, bijvoorbeeld om laaggeletterdheid tegen te gaan?
Bron: PO RAAD