Gesprekken over cao voor primair onderwijs leiden niet tot akkoord, maar PO-Raad wil dat geld toch naar medewerkers gaat

november 21, 2019 Uit Door edward

Gesprekken over cao voor primair onderwijs leiden niet tot akkoord, maar PO-Raad wil dat geld toch naar medewerkers gaatDe onderwijsvakbonden hebben het eindbod van de PO-Raad voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgewezen. De PO-Raad is daar zeer teleurgesteld over. Omdat de PO-Raad het belangrijk vindt dat de beschikbare middelen daadwerkelijk bij het personeel terecht komen, gaat de sectororganisatie over tot een ongebruikelijke stap. De sectororganisatie gaat aan haar achterban, de schoolbesturen, voorstellen om het beschikbare geld voor 2019 wel uit te keren aan alle medewerkers.
Bron: PO RAAD