Verplichte gedragscode taal voor hoger onderwijsinstellingen

december 11, 2019 Uit Door edward

Verplichte gedragscode taal voor hoger onderwijsinstellingenEen instelling voor hoger onderwijs die onderwijs aanbiedt in een andere taal dan het Nederlands, moet volgens de wet een zogeheten gedragscode taal hebben. In 2018 onderzocht de Inspectie van het Onderwijs of hoger onderwijsinstellingen beschikken over de gedragscode taal. Uit dat onderzoek bleek dat een deel van de hoger onderwijsinstellingen niet aan deze verplichting voldeed, hoewel ze wel onderwijs in een andere taal aanboden. De Inspectie van het Onderwijs heeft daarom op verzoek van de minister van OCW bij deze instellingen de stand van zaken per september 2019 in beeld gebracht. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.
Bron: Nationale Onderwijsgids