Toename meldingen bij Veilig Thuis, onderwijs blijft sector van aandacht

december 20, 2019 Uit Door edward

Toename meldingen bij Veilig Thuis, onderwijs blijft sector van aandacht Uit de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis blijkt dat het onderwijs in het eerste half jaar van 2019, na de politie, de beroepsgroep is die de meeste meldingen maakt bij Veilig Thuis. Ondanks het aantal meldingen blijft het onderwijs sector van aandacht als het gaat om het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bron: ONDERWIJSNIEUWSDIENST