Landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring en handreiking voor EMB-leerlingen

januari 6, 2020 Uit Door edward

Landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring en handreiking voor EMB-leerlingenDe PO-Raad heeft samen met de VO-raad, LECSO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gewerkt aan een landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met een ernstige meervoudig beperking. Deze leerlingen hebben structureel extra onderwijsondersteuning en zorg nodig.
Bron: PO RAAD