Groot onderhoud mag niet meer via staat van baten en lasten verlopen

januari 31, 2020 Uit Door edward

Groot onderhoud mag niet meer via staat van baten en lasten verlopenSchoolbesturen die voorheen de lasten van groot onderhoud rechtstreeks via de staat van baten en lasten lieten verlopen, mogen dat in het jaarverslag over 2019 niet meer doen. Zij moeten direct kiezen voor ofwel de componentenbenadering (activeren en afschrijven) ofwel voor een onderhoudsvoorziening op de wijze die de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs voorstaat.
Bron: PO RAAD