Voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen

februari 20, 2020 Uit Door edward

Voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholenHet ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU hebben in bestuurlijk overleg besloten een nieuw financieringsmodel in te voeren voor opleidingsscholen. Doel is om met het nieuwe model de groei van het aantal opleidingsplekken in opleidingsscholen te stimuleren. Dit is een belangrijke ambitie van de partijen.
Bron: PO RAAD