Schoolverzuim melden

februari 21, 2020 Uit Door edward

Schoolverzuim meldenScholen zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Het melden gebeurt via het leerlingadministratiesysteem. Afgelopen jaar bleek dat de verzuimregistratie in het po beter kan: slechts 44 % van de scholen meldt het schoolverzuim.
Bron: PO RAAD