Schoolverzuim melden

februari 21, 2020 0 Door edward

Schoolverzuim meldenScholen zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Het melden gebeurt via het leerlingadministratiesysteem. Afgelopen jaar bleek dat de verzuimregistratie in het po beter kan: slechts 44 % van de scholen meldt het schoolverzuim.
Bron: PO RAAD