‘Belangrijke rol leraren bij subsidie voor corona-achterstanden’

juni 3, 2020 Uit Door edward

‘Belangrijke rol leraren bij subsidie voor corona-achterstanden’ Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie krijgen subsidie voor programma’s om corona-onderwijsachterstanden weg te werken. Leraren en docenten spelen een belangrijke rol bij het ontwerpen van die programma’s. Subsidie voor de eerste tranche moet voor 21 juni zijn aangevraagd.
Bron: ONDERWIJSNIEUWSDIENST

‘Belangrijke rol leraren bij subsidie voor corona-achterstanden’

juni 3, 2020 Uit Door edward

‘Belangrijke rol leraren bij subsidie voor corona-achterstanden’ Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie krijgen subsidie voor programma’s om corona-onderwijsachterstanden weg te werken. Leraren en docenten spelen een belangrijke rol bij het ontwerpen van die programma’s. Subsidie voor de eerste tranche moet voor 21 juni zijn aangevraagd.
Bron: ONDERWIJSNIEUWSDIENST