Onderwijsraad over sekseverschillen in onderwijs: Maak leraren bewust van genderstereotypering

oktober 8, 2020 Uit Door edward

Onderwijsraad over sekseverschillen in onderwijs: Maak leraren bewust van genderstereotyperingDe verschillen tussen de schoolloopbanen van jongens en meiden én de verschillen tussen hun latere beroepsloopbanen zijn fors. De Onderwijsraad publiceert een verkenning van Sekseverschillen in het onderwijs en doet aanbevelingen om die te verkleinen. Want verschil mag er zijn, maar de Onderwijsraad bespeurt hier beperking in keuzevrijheid en ongelijke kansen. Leraren hebben over het algemeen positievere verwachtingen van meiden dan van jongens.
Bron: PO RAAD

Onderwijsraad over sekseverschillen in onderwijs: Maak leraren bewust van genderstereotypering

oktober 8, 2020 Uit Door edward

Onderwijsraad over sekseverschillen in onderwijs: Maak leraren bewust van genderstereotyperingDe verschillen tussen de schoolloopbanen van jongens en meiden én de verschillen tussen hun latere beroepsloopbanen zijn fors. De Onderwijsraad publiceert een verkenning van Sekseverschillen in het onderwijs en doet aanbevelingen om die te verkleinen. Want verschil mag er zijn, maar de Onderwijsraad bespeurt hier beperking in keuzevrijheid en ongelijke kansen. Leraren hebben over het algemeen positievere verwachtingen van meiden dan van jongens.
Bron: PO RAAD