Post-coronasubsidie: Meer geld en langere bestedingstermijn

oktober 12, 2020 Uit Door edward

Post-coronasubsidie: Meer geld en langere bestedingstermijnDe post-corona subsidieregeling, bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven als gevolg van door de coronacrisis opgelopen achterstanden, is een groot succes. Om alle aanvragen van de tweede termijn te kunnen honoreren, besloot het Ministerie van OCW vorige week € 38 miljoen aan extra middelen vrij te maken. Bovendien krijgen scholen langer de tijd het geld van het eerste aanvraagtijdvak te besteden.
Bron: PO RAAD

Post-coronasubsidie: Meer geld en langere bestedingstermijn

oktober 12, 2020 Uit Door edward

Post-coronasubsidie: Meer geld en langere bestedingstermijnDe post-corona subsidieregeling, bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven als gevolg van door de coronacrisis opgelopen achterstanden, is een groot succes. Om alle aanvragen van de tweede termijn te kunnen honoreren, besloot het Ministerie van OCW vorige week € 38 miljoen aan extra middelen vrij te maken. Bovendien krijgen scholen langer de tijd het geld van het eerste aanvraagtijdvak te besteden.
Bron: PO RAAD