Evaluatie passend onderwijs: minister stelt een stevige verbeteraanpak voor

november 5, 2020 Uit Door edward

Evaluatie passend onderwijs: minister stelt een stevige verbeteraanpak voorHoewel er op veel plekken al het nodige bereikt is en het ondersteuningsaanbod beter is geworden, zijn we op veel plekken nog lang niet waar we willen zijn, schrijft minister Arie Slob (Onderwijs) aan de Tweede Kamer over de evaluatie passend onderwijs. De minister stelt daarom een integraal pakket aan maatregelen voor, de zogenaamde verbeteraanpak, waarmee hij inzet op twee lijnen. Op de korte termijn moeten er verbeteringen komen in de uitvoering van passend onderwijs voor alle kinderen. Daarnaast schetst hij een stip op de horizon richting inclusiever onderwijs.
Bron: PO RAAD