Onderwijsraad: meer focus in het werk van leraren voor minder werkdruk

maart 25, 2021 Uit Door edward

Onderwijsraad: meer focus in het werk van leraren voor minder werkdrukDe werkdruk onder basisschoolleraren is hoog. De Onderwijsraad schrijft in zijn advies ‘Tijd voor focus’ dat het beheersen van de werkdruk van leraren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van lerarenteams, schooldirectie, schoolbestuur én overheid. De raad adviseert dat leraren, schoolleiders en schoolbesturen samen in beeld brengen wat nodig is voor goed onderwijs, hoeveel tijd dat kost en wie de uitvoering op zich nemen. De Onderwijsraad geeft verder aan dat de Rijksbekostiging structureel omhoog moet voor meer menskracht in het onderwijs.
Bron: PO RAAD