Samenhangende zorg en ondersteuning aan mensen in problemen door corona nog belangrijker

december 1, 2021 Uit Door edward
In de Werkagenda voor 2021-2022 leest u hoe Toezicht Sociaal Domein (TSD) bijdraagt aan de totstandkoming van samenhangende zorg en ondersteuning. De werkagenda houdt de drie hoofdlijnen voor het toezicht uit het Meerjarenprogramma TSD 2021-2024 aan. De vier inspectiediensten die samenwerken in Toezicht Sociaal Domein zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie voor het Onderwijs, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie Justitie en Veiligheid.