Onderwijs aan Oekraïense kinderen liefst bij bestaand nieuwkomersonderwijs

maart 22, 2022 Uit Door edward
Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en zijn ook leerplichtig. Dat geldt dus ook voor nieuwkomers, en veel Nederlandse scholen ontvangen op dit moment ruimhartig Oekraïense leerlingen. Het is daarbij belangrijk, benadrukt de Inspectie van het Onderwijs, dat scholen zorgen voor een passend aanbod voor de nieuwkomers. Het heeft overigens de voorkeur dat Oekraïense leerlingen een plek vinden in het bestaande nieuwkomersonderwijs (taalklassen en internationale schakelklassen) als daar ruimte is.