Cyberveiligheid in het onderwijs: praat mee!

juli 20, 2022 Uit Door edward
Elke onderwijsinstelling of zelfstandige school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs werkt met verschillende digitale systemen en kan risico’s rond cyberveiligheid tegenkomen. Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor de continuïteit van het onderwijs en de beveiliging van persoonsgegevens van leerling, studenten en andere betrokkenen. In het najaar organiseert de Inspectie van het Onderwijs voor bestuurders uit het hele onderwijsveld rondetafelbijeenkomsten over cyberveiligheid. Gaat u met de inspectie en andere bestuurders in gesprek?