De onderzoekskaders: bijstelling 2022

juli 26, 2022 Uit Door edward
De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld zoals die per 1 augustus 2022 gelden in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.