Kamerbrief over toezicht: inspectie werkt verder aan versterking toezicht

november 22, 2022 Uit Door edward
De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft op 21 november 2022 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over zijn plannen voor het toezicht in het funderend onderwijs (primair, voortgezet en speciaal onderwijs), getiteld Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit. De brief geeft politiek invulling aan een aantal maatregelen uit het coalitieakkoord. De Inspectie van het Onderwijs zal vanuit haar eigen rol nader invulling geven aan de brief in het al lopende programma Versterking Toezicht. Dit programma omvat naast het funderend onderwijs ook het middelbaar beroepsonderwijs.