TSD werkagenda 2023-2024: Toegang tot en samenhang in hulp essentieel voor mensen met meerdere problemen

januari 27, 2023 Uit Door edward
Burgers in problemen moeten goed geholpen worden. Daarom gaat Toezicht Sociaal Domein, waarin de Inspectie van het Onderwijs samenwerkt met 3 andere inspecties, de komende 2 jaar onder meer onderzoeken hoe zorg en ondersteuning meer toegankelijk gemaakt kan worden.