Gezocht: reguliere scholen die samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs werken aan inclusiever onderwijs

maart 6, 2023 Uit Door edward
Wat doen scholen in het reguliere onderwijs om samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs de inclusie van meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te realiseren? Om dat in beeld te brengen, start de Inspectie van het Onderwijs een themaonderzoek. Daarvoor zoekt de inspectie scholen voor basis- en voortgezet onderwijs die samenwerken met het (voortgezet) speciaal onderwijs.