Toezicht Sociaal Domein: onderzoek naar én met de praktijk

maart 28, 2023 Uit Door edward
Bij mensen met problematische schulden richt de begeleiding zich vaak alleen op het oplossen van de schulden, terwijl er regelmatig veel meer speelt. Dit is een voorbeeld van een terugkerend knelpunt in het sociaal domein. Om voor dit soort knelpunten een oplossing te vinden is Toezicht Sociaal Domein (TSD), waarin de Inspectie van het Onderwijs samenwerkt met 3 andere inspecties, gestart met actieonderzoeken. Hierbij werken we samen met ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers aan onderzoek én verbeteringen in de praktijk. De eerste resultaten van de actieonderzoeken staan in de Verantwoording 2021-2022.