Inzet op basisvaardigheden en kansengelijkheid vraagt om betere sturing in het onderwijs

mei 10, 2023 Uit Door edward
Als we de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap willen verbeteren en leerlingen en studenten gelijke kansen willen bieden, moeten besturen daar meer regie in nemen. Dat kunnen ze doen door concrete doelen te stellen en daar steeds weer op te sturen. Ook moet door besturen van begeleiding van beginnende leraren en doorlopende professionalisering van alle leraren een prioriteit gemaakt worden. Er zijn lichtpunten in de ontwikkeling van basisvaardigheden en kansengelijkheid, maar om de neergaande trend echt te keren is een stabiele langetermijnstrategie nog steeds hard nodig. Besturen kunnen daar met betere sturing een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2023.