Vermijd perverse prikkels en neem maatschappelijke ontwikkelingen mee in het accreditatieproces

juli 13, 2023 Uit Door edward
De Inspectie van het Onderwijs signaleert in haar rapport ‘Onderzoek accreditatiestelsel hoger onderwijs’ 2 belangrijke punten in het accreditatiestelsel. Het eerste punt betreft het financieringssysteem van visitaties en accreditaties. Instellingen voor hoger onderwijs betalen nu de visitatiepanels, ondersteunende secretarissen en evaluatiebureaus die hun opleiding beoordelen. Dat geeft een perverse prikkel. Ten tweede zouden tijdelijke standaarden voor onderwijskwaliteit, gerelateerd aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen, in de visitatie en accreditatie opgenomen moeten worden.