Inspecties beëindigen intensief toezicht Justitiële Jeugdinrichtingen

september 6, 2023 Uit Door edward
Wel nog zorgen om knelpunten Justitiele Jeugdinrichtingen (JJI’s) en om plaatsing van jongeren in huis van bewaring JC Zeist. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs beëindigen na twee jaar hun intensieve toezicht op de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). Volgens de inspecties is de afgelopen tijd veel ondernomen om de personele bezetting binnen de instellingen op peil te brengen. Het is nu in de eerste plaats aan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om te volgen hoe verdere maatregelen in de praktijk uitpakken. Beëindigen van het intensieve toezicht betekent niet dat er geen zorgen zijn. De inspecties houden de vinger aan de pols als het gaat om blijvende knelpunten als personele bezetting, arbeidsomstandigheden, het pedagogisch klimaat, onderwijs en de behandeling van jongeren. Ook volgen de inspecties de gevolgen van het plaatsen van jongeren in het huis van bewaring van Justitieel Complex Zeist (JC Zeist) als gevolg van het sluiten van RJJI Horsterveen.