Meer duidelijkheid over doelmatige besteding gelden passend onderwijs gewenst

oktober 6, 2023 Uit Door edward
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs vinden het belangrijk om het geld voor de ondersteuning van leerlingen doelmatig te besteden. Wel is er verbetering nodig in de manier waarop ze daar zicht op houden, er op sturen en zich er over verantwoorden.  Dit blijkt uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. In het onderzoek heeft de inspectie een theoretische kader ontwikkeld als aanzet om zicht, sturing en verantwoording te verkrijgen op de doelmatige besteding van middelen passend onderwijs De inspectie nodigt samenwerkingsverbanden uit dit door te ontwikkelen en in het dagelijks werk in te zetten.