Scholen, instellingen, besturen en samenwerkingsverbanden zijn tevredener over het toezicht dan voorheen en zien verder terugbrengen van toezichtlast als belangrijkste verbeterpunt

oktober 11, 2023 Uit Door edward
De meeste onderwijsbesturen zijn tevreden over de vierjaarlijkse onderzoeken die worden uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. Als belangrijkste verbeterpunt noemen ze de toezichtlast, die met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs nog als hoog wordt ervaren. Gemiddeld waarderen de besturen en samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs (po), voorgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de onderzoeken door de inspectie met het cijfer 7,7. Ze zijn positiever dan voorheen over de integratie van het kwaliteitstoezicht en het financieel toezicht en de manier van communiceren van de inspectie rondom de onderzoeken. Dit blijkt uit tevredenheidsonderzoek van de inspectie in de periode van augustus 2021 tot augustus 2023.